آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

بــ‌ـ‌ــــرق

تحقیق

صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها
تبلیغات
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

درباره ما

@description

تصویر روز


 

امکانات دیگر

تعداد بازدید ها: 63549

 

تقویم

آخرین مطالب

تبلیغات

آپلود فایلمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

لوگو

خوش آمدید
تبلیغات
موضوع: | نویسنده: مهندس

می دانیم درطبیعت عناصری وجود دارند که خاصیت مغناطیسی (اهن ربایی )دارند یکی از این مواد اکسید آهن fe2O3است . علت پیدایش حالت مغناطیس در مواد اثر حرکت وضعی الکترونها به دور خود شان است . در اتم ها معمولا الکترونها علا وه بر گرد ش به دور هسته گرد ش به دور خود هم دارند.آنها در فضایی به نام اوربیتال قرار می گیرند که در هر یک از این فضاها تنها 2 الکترون قرار می گیرد و حرکت وضعی مخالف هم انجام می دهند . اتم هایی میل به پیوند با اتم های دیگر دارند که در لا یه آخر خود یک الکترون داشته باشد .دراین ترکیب اگر نحوه آ را یش الکترون ها در پیوندبه گونه ای باشد که همان ترکیب(یعنی حرکت الکترون ها برخلاف یکدیگر حفظ شود) این مولکولها خاصیت مغناطیس خواهد داشت.

یک ماده مغناطیس دارای میدان مغناطیسی است واین میدا ن در وا قع نوعی نیرو است .

در مواد آ هن ربایی معمولا 2 قطب S‚N وجود دارد که نیروی مغناطیسی بین 2 قطب در امتداد است که بیشترین تمرکز این نیرو در همین اقطاب می باشد . این نیروها به شکل دوار بوده وهیچگاه یکدیگر را قطع نمی کنند .

* به یادمان باشد علت پیدایش این نیروچه بوده . علت پیدایش نیروی مغناطیس حرکت وضعی الکترونها در فضای ارتباطی خود بود. حا ل اگر در همین میدا ن مغناطیسی که ایجاد شده ما قطعه رسانا مثل رشته سیمی را به حرکت در آوریم وجابه جا نماییم این نیروبر ا لکترونهای ‏آزاد رشته سیم اثر کرده آنها را به حرکت درآورده ودر سیم جریان ا لکتریسته خواهیم داشت .حال اگر قرار است نیروی مغناطیس برای ما کارانجام دهد وتولید نیروی الکتریکی کند قطعانیروی الکتریسیته درسیم هم تولید میدان مغناطیسی خواهد کرد.

این موضوع با یک قطب نما به راحتی قابل نمایش است کافی است قطب نما را به سیم حامل جریان نزدیک کنیم . عقربه قطب نما عمود بر سیم حامل جریان قرار می گیرد . ونکته جالب این است که با تغییرجهت جریان در سیم جهت عقربه قطب نما هم تغییر می کند .

نیروی الکترو مغناطیس : اگر نیروی قوی الکترومغناطیسی ونیروی الکتریکی بطور عمود بر هم اثر کنند نیروی جدیدی با نام الکترومغناطیس ایجاد خواهد شد.
 
تبلیغات