آدرس آی پی:
سیستم عامل:
نسخه: بیت
اندازه تصویر:

بــ‌ـ‌ــــرق

تحقیق

صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها
تبلیغات
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

درباره ما

@description

تصویر روز


 

امکانات دیگر

تعداد بازدید ها: 63549

 

تقویم

آخرین مطالب

تبلیغات

آپلود فایلمعرفی سایت به دوستان

 
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:


Powered by ParsTools

لوگو

خوش آمدید
تبلیغات
موضوع: | نویسنده: مهندس

آزمون

 

 

1) کدام گزینه نادرست  است؟

1) هر جمله از دو بخش نهاد و گزاره تشکیل می‏شود.         

 2) نشانه‏ی فعل ، شناسه است .

3) بُن فعل ، شخص فعل را معیّن می‏کند.

4) شناسه ، نهاد پیوسته است .

آسان

 

 

2) ما هو الخبر فی هذه العبارة؟ «المؤمن ُ لایَشْعُرُ بالضَّعْف ِ.»

2) لایَشْعُرُ

1) المؤمن

4) ضعف

3) بالضَّعْف ِ

آسان

 

 

3) در مصراع «فضل خدای ْ را که تواند شمار کرد؟» صاحب خبر، کدام است؟

2) که

1) فضل خدای ْ

4) تواند شمار کرد

3) شمار

آسان

 

 

4) شناسه ی کدام گزینه « » است؟

2) رفتید

1) رفتیم

4) رفته‏اند

3) دید

آسان

 

 

5) کدام گزینه شکل درست ساخت امر را نشان می‏دهد؟

2) تَسْجُدْن َ أُسْجُدْ

1) تَخْرُج ُ أُخْرُجوا

4) تَلْبِسین َ إِلْبِسی

3) تَبْحَثانِ بْحَثا

آسان

 

 

6) «صاحب خبر»؛ یعنی :

2) گزاره

1) نهاد

4) مفعول

3) جمله

آسان

 

 

7) کدام گزینه همگی جمع مؤنث سالم می‏باشند؟

2) معلّمات ، اموات ، تلمیذات

1) مؤمنات ، مسلمات ، أبیات

4) أوقات ، سیّارات ، إقدامات

3) عبارات ، رسالات ، تحقیقات

متوسط

 

 

8) در کدام گزینه «نهاد پیوسته» وجود ندارد؟

1) وز پی او نگاه می‏کردم

2) به خداوند بزرگ ایمان بیاورید

3) ای دریغا عمر من بر باد شد    

4) به هستی یزدان گواهی دهیم

متوسط

 

 

9) أی ّ جواب ٍ مفرده مؤنث؟

2) أبواب

1) بیوت

4) شموس

3) ارزاق

متوسط

 

 

10) مفرد کدام جمع  نادرست  است؟

2) صالحین صالح

1) میادین میدان

4) عالِمات عالِم

3) أیّام یوم

متوسط

 

 

11) با نهاد مناسبی جای خالی جمله‏ی زیر را کامل کنید.

 « .................  نهاد اجباری است »

2) نهاد اختیاری

1) نهاد جدا

4) بُن

3) شناسه

متوسط

 

 

12) گروه اسمی که معمولاً در ابتدای جمله می‏آید و با شناسه مطابقت دارد، ...................  است .

2) نهاد جدا

1) نهاد پیوسته

4) قید

3) گزاره

متوسط

 

 

13) ما هو الصحیح عن فعل «إِرْکَعوا»؟

2) فعل ماض ٍ للغائبین َ

1) فعل امر للمخاطبین َ

4) فعل ماض ٍ للمخاطبین َ

3) فعل امر للمخاطبات

متوسط

 

 

14) در کدام صیغه «ن » ضمیر فاعلی می‏باشد؟

2) یذهبون َ

1) یَذْهَبْن َ

4) تَذْهَبان ِ

3) تَذْهَبین َ

متوسط

 

 

15) ما هو الخطأ عن «لاتَصْرُخْن َ»؟

2) للمخاطبات

1) نفی

4) للغائبات

3) نهی

دشوار

 

 

16) ما هو الخطأ؟

2) ضَحِکوا: ماضی

1) سوف َ عَصَفَت ْ: مستقبل

4) ما فَقَدْتُم : ماضی منفی

3) لاتَقْنُطْن َ: نفی

دشوار

 

 

17) در کدام عبارت مفعول ٌ‏به ، به‏کار نرفته است ؟

2) یَسْمَع ُ اللّه ُ نداء المظلومین .

1) سَیَجْعَل ُ اللّه ُ بعدَالعُسرِ یُسْراً.

4) أُعْبدُوا رَبَّکُم .

3) إِرْجِعی إلی رَبِّک َ.

دشوار

 

 

 
 
تبلیغات